OdrázkaO NÁS

DieťaMilí rodičia, vitajte na stránke venovanej nášmu centru. Pokojne sa uvoľnite, pretože ste práve našli to, čo ste hľadali. Súkromné detské centrum AKTIVITY s jasľami a škôlkou je ideálne miesto pre vaše dieťatko, pokiaľ preňho hľadáte moderné, tvorivé prostredie, s profesionálnou starostlivosťou a osobným prístupom.

  • Moderné postupy vo výchove prepájame s tradičnými rodinnými hodnotami.
  • Poskytujeme deťom priestor pre ich osobnostný rozvoj a kreativitu.
  • Našim cieľom je prispievať k formovaniu aktívneho a zdravého životného štýlu vašich detí už od malička.
  • Nepodceňujeme ani vštepovanie zásad slušného správania, pestovanie vytrvalosti a trpezlivosti.

Radi sa podelíme o naše skúsenosti s aktívnou výchovou detí, so zameraním na správny mentálny a telesný vývoj. Sme pripravení stať sa pre vaše deti obľúbeným miestom, kam sa budú každodenne tešiť a denne sa oboznamovať s množstvom podnetov a inšpirácií.

"Aktívne a zdravo už od malička"

 


 

DOPRAVNÁ VÝCHOVA
V dňoch 3,4,5 apríl 2017 sa zúčastnia deti tried B a C praktickej časti dopravnej výchovy na Dopravnom ihrisku na Alejovej ulici.
Rozpis tried je umiestnený pri vstupe DCA.


Škola korčuľovania.

Sjmš DC Aktivity organizuje v spolupráci so Sršňami školu korčuľovania pre deti od 3 rokov.
Termín: 24.-28.apríl 2017
Prosím o záväzné potvrdenie účasti detí u triednych pani učiteliek.


Výstava Veľkonočných vajíčok.

Milí rodičia, srdečne Vás pozývame na výstavu tradičných aj netradičných veľkonočných vajíčok zo Slovenska.
Vajíčka su vyzdobované rôznymi technikami a rovnako sú aj rôzneho druhu.


PRAJEME VÁM VESELÚ VEĹKÚ NOC !


PLAVECKÝ KURZ -jarná časť máj - jún

Od 3.mája začína jarná časť plaveckého kurzu.
Termíny a rozpisy skupín budú postupne zverejnené.


Zmena tréningov KARATE !

Pondelkové tréningy detí s Jarkou sa kvôli plávaniu presúvanú ja piatky od 9,00 hod.


Návšteva Základnej umeleckej školy -hudobný odbor.

Dňa 5.mája sa trieda C zúčastní motivačných otvorených dverí
na ZUŠ.
Odchod mikrobusom o 9,30 hod.


LITPARK

Dňa 26.mája čaká triedu C ďalšia hodina v knižnici Litpaku.
Ideme klasickej zostave.
Pre triedu B je pripravená návšteva Litparku 7.júna.

Už sa tešíme !

 

 


 

MYSLÍM A POMÁHAM

V rámci Enviprojektu vyhlasujeme zbierku vecí pre zvierací útulok Únie vzájomnej pomocí ľudí a psov.

Zbierka potrvá od 22.-26.mája 2017

Podrobnosti mailom a vstupný vestibul.

 


 

Návšteva Litparku trieda B

Dňa 14.6.2017 odchádza trieda B do detskej knižnice Litpark.

Deti odchádzajú mikrobusmi o 8,25 hod.

 


 

PLANETÁRIUM

Dňa 14.6.2017 odchádza trieda C do planetária Slovenského technického múzea.

Odchod mikrobusmi o 9,15 hod.

 


 Ukaž  čo vieš !

Dňa 16.6.2017 o 15,40 hod. v spoločenských priestoroch Werfrová sa uskutoční koncoročné vystúpenie deti DC Aktivity.

 

 


 

21.6.- Rozlúčka s prvákmi

 


 

 Deň na zemi

 23.júna sa uskutoční triedne vyhodnotenie enviromentálneho projektu Deň na zemi.


 

 

 27.6.2017

vyhodnotenie a ukončenie Plaveckého kurzu


 

   Prázdniny sa začali, ale my pokračujeme !

   Letné mesiace júl a august sme otvorení v klasických hodinách 7,00-17,00.

 


  hypertýždeň

od 10 -14. júla nás čaká super hypertýždeň 

 

 


 Skočili sa prázdniny a my sme prežili nádherné horúce letné dni.

*Suťaže , hry, angličtina, čítanie, kreatívna dielnička, letné dobrodružstvá s kamarátmi.... bol to krásny letný čas a strávili sme ho spolu v pohode  aj s kamátmi, ktorí sa prišli pozrieť na svoju bývalú škôlku.

Držíme prsty našim šikovným kamarátom prváčikom, aby začali nový školský rok trpezlivo a zvedavé hlávky naplnili vedomosťami.  

 

 


 

 Začiatok nového školského roka 2017/2018 .

Školský rok sa začal a my plynule pokračujeme v škôlkarskych aktivitách.Vítame nových kamarátov, ktorí si zvykli raz dva tri. Čaká nás kreatívny program a naučíme sa kopec nových vecí. Každá trieda má pripravené svoje tajné cesty, objavíme, naučíme a ....tešíme sa na túto cestu! 

 

 

 

 

Informácie o harmonograme v šk.roku 2017/2018  pri osobnom stretnutí

 


 

PREDŠKOLSKÁ PRÍPRAVA

Prípravná predškolská trieda

Aktívna príprava detí prípravného ročníka

Odborné poradenstvo detského psychológa a logopéda

Skríningové hodnotenie DEPISTÁŽ

Odborná spolupráca s CPPPaP Zuzkin park  Košice

Pravidelná predškolská príprava od troch rokov podľa smerníc ISCED 0

Predškolský program pre deti s odloženou školskou dochádzkou

Prípravna trieda od 2 rokov 


 

Projektová činnosť :

podpora čitateľskej gramotnosti

" Dieťa s knihou"

enviromentálna výchova 

"Deň na Zemi"

atletický program

"Aktívne a zdravo "

 


  ANGLICKÝ JAZYK

Učíme sa Oxfordskú angličtinu

Pravidelná výuka anglického jazyka od troch rokov

Hravá angličtina pre mladšie detičky

Opakovacie hodiny

Súkromné hodiny s lektorom

Príprava do jazykovej triedy

Hodiny anglického jazyka s jazykovými lektormi

Spolupráca s jazykovou školou

Možnosť nastavenia intenzity hodín


 ŠPORTOVO REABILITAČNÝ PROGRAM

Aktívna kondičná príprava

Program " Zdravý chrbát" 

Atletický program "Aktívne a zdravo už od malička"

Karate hodiny - vedenie trénermi

Tanečno baletná prípravka s tanečnou školou

Pohybové a relaxačné cvičenia

Lyžiarská škola

Plavecký škola

Škola korčuľovania 

" Škôlka v prírode"

 


Krúžkové činnosti 

 Kreatívná  dielňa

Spevácke a dramatizácké aktivity

 Pravidelná účasť v detských výtvarných, speváckych súťažiach

Podpora detskej tvorivosti

Spolupráca so Základnou umeleckou školou


 

Logopedické cvičenia

Rečňovánky

Detská knižnica 

Tvoríme knihy


Prezrite  si  naše aktivity na Facebooku 

Facebook Like
Páči sa Vám naše zariadenie?Podporte nás na Facebooku.


Podporujeme:
Gymnázium Alejová 1

sdetmi.com

Vyhľadávanie
Kalendár akcií

Súkromné jasle a škôlka DC Aktivity 

Alejová 1, Košice

telefón - kontakt 0917 531 654
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS