Súbory cookies.Táto lokalita používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies.

OdrázkaO NÁS

DieťaMilí rodičia, vitajte na stránke venovanej nášmu centru. Pokojne sa uvoľnite, pretože ste práve našli to, čo ste hľadali. Súkromné detské centrum AKTIVITY s jasľami a škôlkou je ideálne miesto pre vaše dieťatko, pokiaľ preňho hľadáte moderné, tvorivé prostredie, s profesionálnou starostlivosťou a osobným prístupom.

  • Moderné postupy vo výchove prepájame s tradičnými rodinnými hodnotami.
  • Poskytujeme deťom priestor pre ich osobnostný rozvoj a kreativitu.
  • Našim cieľom je prispievať k formovaniu aktívneho a zdravého životného štýlu vašich detí už od malička.
  • Nepodceňujeme ani vštepovanie zásad slušného správania, pestovanie vytrvalosti a trpezlivosti.

Radi sa podelíme o naše skúsenosti s aktívnou výchovou detí, so zameraním na správny mentálny a telesný vývoj. Sme pripravení stať sa pre vaše deti obľúbeným miestom, kam sa budú každodenne tešiť a denne sa oboznamovať s množstvom podnetov a inšpirácií.

"Aktívne a zdravo už od malička"

 


DOPRAVNÁ VÝCHOVA
V dňoch 3,4,5 apríl 2017 sa zúčastnia deti tried B a C praktickej časti dopravnej výchovy na Dopravnom ihrisku na Alejovej ulici.
Rozpis tried je umiestnený pri vstupe DCA.


Škola korčuľovania.

Sjmš DC Aktivity organizuje v spolupráci so Sršňami školu korčuľovania pre deti od 3 rokov.
Termín: 24.-28.apríl 2017
Prosím o záväzné potvrdenie účasti detí u triednych pani učiteliek.


Výstava Veľkonočných vajíčok.

Milí rodičia, srdečne Vás pozývame na výstavu tradičných aj netradičných veľkonočných vajíčok zo Slovenska.
Vajíčka su vyzdobované rôznymi technikami a rovnako sú aj rôzneho druhu.


PRAJEME VÁM VESELÚ VEĹKÚ NOC !


PLAVECKÝ KURZ -jarná časť máj - jún

Od 3.mája začína jarná časť plaveckého kurzu.
Termíny a rozpisy skupín budú postupne zverejnené.


Zmena tréningov KARATE !

Pondelkové tréningy detí s Jarkou sa kvôli plávaniu presúvanú ja piatky od 9,00 hod.


Návšteva Základnej umeleckej školy -hudobný odbor.

Dňa 5.mája sa trieda C zúčastní motivačných otvorených dverí na ZUŠ.
Odchod mikrobusom o 9,30 hod.


LITPARK

Dňa 26.mája čaká triedu C ďalšia hodina v knižnici Litpaku.
Ideme klasickej zostave.
Pre triedu B je pripravená návšteva Litparku 7.júna.

Už sa tešíme !


MYSLÍM A POMÁHAM

V rámci Enviprojektu vyhlasujeme zbierku vecí pre zvierací útulok Únie vzájomnej pomocí ľudí a psov.
Zbierka potrvá od 22.-26.mája 2017.
Podrobnosti mailom a vstupný vestibul.


Návšteva Litparku trieda B

Dňa 14.6.2017 odchádza trieda B do detskej knižnice Litpark.
Deti odchádzajú mikrobusmi o 8,25 hod.


PLANETÁRIUM

Dňa 14.6.2017 odchádza trieda C do planetária Slovenského technického múzea.
Odchod mikrobusmi o 9,15 hod.


Ukaž  čo vieš !

Dňa 16.6.2017 o 15,40 hod. v spoločenských priestoroch Werfrová sa uskutoční koncoročné vystúpenie deti DC Aktivity.


21.6.- Rozlúčka s prvákmi


Deň na zemi

23.júna sa uskutoční triedne vyhodnotenie enviromentálneho projektu Deň na zemi.


27.6.2017

vyhodnotenie a ukončenie Plaveckého kurzu


Prázdniny sa začali, ale my pokračujeme !

Letné mesiace júl a august sme otvorení v klasických hodinách 7,00-17,00.


hypertýždeň

od 10 -14. júla nás čaká super hypertýždeň


Skočili sa prázdniny a my sme prežili nádherné horúce letné dni.

Suťaže, hry, angličtina, čítanie, kreatívna dielnička, letné dobrodružstvá s kamarátmi.... bol to krásny letný čas a strávili sme ho spolu v pohode  aj s kamátmi, ktorí sa prišli pozrieť na svoju bývalú škôlku.
Držíme prsty našim šikovným kamarátom prváčikom, aby začali nový školský rok trpezlivo a zvedavé hlávky naplnili vedomosťami. 


 

Školský rok 2017/2018  


Začiatok nového školského roka 2017/2018.

Školský rok sa začal a my plynule pokračujeme v škôlkarskych aktivitách.Vítame nových kamarátov, ktorí si zvykli raz dva tri. Čaká nás kreatívny program a naučíme sa kopec nových vecí. Každá trieda má pripravené svoje tajné cesty, objavíme, naučíme a ....tešíme sa na túto cestu! 


Časový harmonogram činností a tréningov je zverejnený pri vstupe na informatívnej tabuli. Úprava nastala pri pohybovej prípravke Karate z pondelka na piatok čas ostáva 9,00 hod.   Všetky ostatné hodiny ostávajú v nezmenenom čase.


Vitaj Separáčik a Smogáčik!

Enviromentálny projekt DC Aktivity "Mám rád svoju planétu" úspešne otvoril svoj ďalší rok. Nadšenie detí z kamarátov Separáčika a Smogáčika nám skvelo pomáha podporiť vedomie individuálnej zodpovednosti.


Pripomíname rodičom, že celotriedne hodiny angličtiny sú už aj v stredu!


Pohybovo tanečná príprava s Martinom naberá poriadne obrátky a všetci sa úžasne zapájajú. Nadšení, poriadne spotení, smädní končíme hodinu a pán tréner je veľmi spokojný! Tešíme sa na výsledok :)


Dňa 3.okóbra nás navštívia so spolku Horus so svojimi operencami.


 

Podrobnejšie nformácie o harmonograme v šk.roku 2018/2019  pri osobnom stretnutí


PREDŠKOLSKÁ PRÍPRAVA

Prípravná predškolská trieda

Aktívna príprava detí prípravného ročníka

Odborné poradenstvo detského psychológa a logopéda

Skríningové hodnotenie

školskej pripravenosti

DEPISTÁŽ

Odborná spolupráca s CPPPaP Zuzkin park Košice

Pravidelná predškolská príprava od troch rokov podľa smerníc ISCED 0

Prípravna trieda od 2 rokov 


Projektová činnosť

Podpora čitateľskej gramotnosti: "Dieťa s knihou"

Enviromentálna výchova: "Mám rád svoju planétu"

Pohybový program: "Aktívne a zdravo"

Adaptačný program: "Prváčik"

Jeme zdravo: "FOODMARKET"


ANGLICKÝ JAZYK

Učíme sa Oxfordskú angličtinu

Pravidelná výuka anglického jazyka od troch rokov

Hravá angličtina pre mladšie detičky

Spolupráca s jazykovou školou

Hodiny vedené jazykovými lektormi

Dlhoročná spolupráca


ŠPORTOVO POHYBOVÝ PROGRAM

Všestranná pohybová príprava: "Aktívne a zdravo už od malička"

Tanečno pohybová príprava vedená tanečným lektorom

Pohybové a relaxačné cvičenia

Pravidelné kurzy:
Lyžiarská škola
Plavecký škola
Škola korčuľovania


Kreatívná  dielňa
Hudobno spevácke aktivity
Účasť v detských súťažiach
Podpora detskej
tvorivosti
Spolupráca s 
umeleckými školami


Logopedické cvičenia
Rečňovánky
Detská knižnica
Tvoríme knihy


Prezrite  si  naše aktivity na Facebooku 

Facebook Like
Páči sa Vám naše zariadenie?Podporte nás na Facebooku.


Podporujeme:
Gymnázium Alejová 1

sdetmi.com

Vyhľadávanie
Kalendár akcií

Súkromné jasle a škôlka DC Aktivity 

Alejová 1, Košice

telefón - kontakt 0917 531 654
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS