Súbory cookies.Táto lokalita používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies.

OdrázkaCENNÍK

 DETI 1,5 - 3 ROKY

Celodenná starostlivosť  280 € / mesiac
   
Poldenná starostlivosť  250 € / mesiac
   
Strava 2,80 € / deň

 

 

DETI 3-6 ROKOV

Celodenná starostlivosť   180 € / mesiac
   
Poldenná starostlivosť   150 € / mesiac
   
Strava 2,80 € / deň
Možnosť zabezpečenia dietného stravovacieho režimu.  
   

Cenník platný od 1.2.2016

Pri zápise dieťaťa a odovzdaní prihlášky je potrebné zaplatiť jednorázový zápisný poplatok 100 €.

S ďalšími  informáciami o platobných a organizačných podmienkach budete oboznámení pri osobnom stertnutí a písomnou formou pri zápise dieťaťa do zariadenia.

Poldenná starostlivosť je poskytovaná v čase od 7,00 hod. do12,00 hod. alebo od 12,00 hod.do 17,00 hod.

Celodenná starostlivosť je poskytovaná od 7,00 hod. do 17,00 hod

Špeciálny program je zostavený iba po konzultácii s rodičom a lekárom.

Počas neprítomnosti dieťaťa je odrátaná adekvátna finančná čiastka z poplatku za stravu.

Súkromné jasle a škôlka DC AKTIVITY neposkýtujú polmesačnú, týždennú formu starostlivostia iné ako je uvedené v platnom cenníku zariadenia .

Pri prvom nástupe zapísaného dieťaťa v DC AKTIVITY  v priebehu  plynúceho mesiaca je rodič povinný zaplatiť riadny poplatok za starostlivosť a stravu podľa cenníka zariadenia a platobných pravidiel uvedenom v Dohode o poskytovaní služieb.

Pri zmene zotrvania dieťaťa v zariadení, veku dieťaťa 2/3 r., preradenia do inej triedy/ a pod./ je rodič povinný ohlásiť vedeniu zariadenia minimálne 1 mesiac pred jej naplnením. 

Od 1.1.2016 UPSVaR Vám prispieva sumou 280 €.

 

Vyhľadávanie
Kalendár akcií

Súkromné jasle a škôlka DC Aktivity 

Alejová 1, Košice

telefón - kontakt 0917 531 654
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS