Súbory cookies.Táto lokalita používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies.

OdrázkaCENNÍK

 

DETI 2 - 3 ROKY -po dohode 

Celodenná starostlivosť  280 € / mesiac
   
Poldenná starostlivosť  250 € / mesiac
   
Strava 2,90 € / deň

DETI 3-6 ROKOV

Celodenná starostlivosť   220 € / mesiac
   
Poldenná starostlivosť   180 € / mesiac
   
Strava 2,90 € / deň
Možnosť zabezpečenia dietného stravovacieho režimu.  
 Dietný program  3,20-3,50€ /  deň

Cenník platný od 1.2.2019 do 31.12.2019.

Pri zápise dieťaťa a odovzdaní prihlášky je potrebné zaplatiť jednorázový zápisný poplatok 100 €.

S ďalšími  informáciami o platobných a organizačných podmienkach budete oboznámení pri osobnom stertnutí a písomnou formou pri zápise dieťaťa do zariadenia.

Poldenná starostlivosť je poskytovaná iba v čase od 7,00 hod. do 12,00 hod. 

Celodenná starostlivosť je poskytovaná od 7,00 hod. do 17,00 hod. Po prekročení otvárácich hodín Je Vám automaticky účtovaný poplatok 5 eur.

Počas neprítomnosti dieťaťa je odrátaná adekvátna finančná čiastka z poplatku iba za stravu.

Súkromná materská škola je zaradená do siete škôl a školských zariadení SR.

Zariadenie poskytuje predškolskú starostlivosť pre deti od 3 do 6 rokov.

Zariadenie môže poskytovať starostlivosť aj deťom, ktoré majú výnimku odkladu nástupu na ZŠ ako  aj predčasný nástup do predškolského zariadenia od 2 rokov. K schváleniu výnimiek sa predkladá žiadosť riaditeľstvu a zriadovateľovi.

Súkromná materská škola DC AKTIVITY neposkýtuje polmesačnú, týždennú formu starostlivosti a iné ako je uvedené v platnom cenníku zariadenia .

Pri prvom nástupe zapísaného dieťaťa v  SMŠ DC AKTIVITY  v priebehu  plynúceho mesiaca je rodič povinný zaplatiť riadny poplatok za starostlivosť a stravu podľa cenníka zariadenia a platobných pravidiel uvedenom v Dohode o poskytovaní služieb.

Pri zmene zotrvania dieťaťa v zariadení, veku dieťaťa 2/3 r., preradenia do inej triedy/ a pod./ je rodič povinný ohlásiť vedeniu zariadenia minimálne 2 mesiace pred jej naplnením.

Pri zmene alebo odhlásení dochádzky dieťa zo zariadenia je rodič povinný oznámiť vedeniu minimálne 2 mesiace vopred .

Vyhľadávanie
Kalendár akcií

Súkromná materská škola

DC Aktivity 

Alejová 1, Košice

telefón - kontakt 0910 482 110
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS