AKTIVITY

Kladieme dôraz na to, aby dieťa spoznávalo veci a javy okolo seba prostredníctvom pozitívnej skúsenosti. Odpovedať na otázky „Prečo? Kedy? a Môžem? a predovšetkým všetkého sa dotknúť a vyskúšať si to. Chápať základné súvislosti v prírode a nášho okolia. Uvedomovanie si nášho miesta a hľadanie nových ciest k sebapoznaniu. Spôsoby riešenia každodenných situácií pri hre, kreslení, počúvaní, písaní, lepení, modelovaní, tancovaní nás posúvajú v rozvoji našich schopností a fantázie. V súlade s Montessori pedagogikou vedieme detičky k samostatnému mysleniu a konaniu.

V našej škôlke využívame k hrám a výukovým činnostiam bohatý priestor škôlky. Čo nevedie k statickým činnostiam počas dňa iba v uzavretej triede. Priestranné 3 triedy, funkčne vybavená telocvičňa, kreatívna dielňa a priestranná jedáleň s miestom pre každé dieťatko.

Pre deti je k dispozícii pohodlná knižnica v množstvom encyklopédií, obrazových príbehov a riekaniek. Práca s knihami je od začiatku našim pevným bodom v programe a knižnicu pravidelne sa dopĺňame o nové tituly pre všetky vekové kategórie.

Nezabúdame však ani na spontánnu hru, rozhovory a pohodlie detí. Využitie situácie k spontánnej aktivite je pre deti mimoriadne dôležité. Dieťa sa správa prirodzene a vedie ho aktívne k rozvoju zručností, fantázie alebo improvizácii. Voľná hra je obľúbená a vychádza z vlastných vnútorných potrieb detí.

Počas školského roka pravidelne organizujeme pre deti tréningové hodiny zamerané na všestrannú pohybovú prípravu, Lyžiarsku školu, Školu korčuľovania a Kurz plávania.

Našu tvorivosť radi uplaňujeme v účasti celoslovenských výtvarných a speváckych súťažiach.

 

Ľubomír Jesenský15.02.2022 18:32
Nastavenie súborov cookies.Aby sme vám poskytli čo najlepší zážitok, používame technológie, ako sú súbory cookies. Na našej webovej stránke využívame iba technické cookies, ktoré nespracovávajú a neuchovávajú žiadne reklamné ani štatistické údaje.

Zásady používania súborov cookies

Technické cookies
Technické súbory cookies zabezpečujú bezproblémovú funkcionalitu našej webovej stránky.
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS