HARMONOGRAM

Harmonogram denných činností

07:00-08.30
príchod detí do materskej školy, hry a činnosti podľa voľby detí, ranný kruh, zdravotné cvičenie
08:30-09:00
činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena, raňajky)
09:00-10:30
výchovno-vzdelávacia činnosť a vzdelávacie aktivity zamerané na rozvoj všetkých oblastí osobnosti dieťaťa, ktorých edukačný zámer vychádza zo Školského vzdelávacieho programu Aktívne a zdravo už od malička, kreatívna a pohybovo relaxačná činnosť
10:30-10:45
hygiena a príprava na pobyt vonku
10:45-11:45
pobyt vonku, športové aktivity
11:20-12.45
činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena, stolovanie, obed -podľa rozpisu jednotlivých tried)
12:00-13.00
hygiena, príprava na popoludňajší odpočinok
13.00-14.30
čítanie rozprávok, odpočinok 
14.00-15.00
zdravotné cvičenie, činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena, olovrant)
14:00-17.00
popoludňajšie záujmové činnosti, pobyt vonku, krúžkové činnosti podľa rozpisu jednotlivých tried
17:00
ukončenie prevádzky SMŠ
Ľubomír Jesenský15.02.2022 18:25
Nastavenie súborov cookies.Aby sme vám poskytli čo najlepší zážitok, používame technológie, ako sú súbory cookies. Na našej webovej stránke využívame iba technické cookies, ktoré nespracovávajú a neuchovávajú žiadne reklamné ani štatistické údaje.

Zásady používania súborov cookies

Technické cookies
Technické súbory cookies zabezpečujú bezproblémovú funkcionalitu našej webovej stránky.
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS