BUDEM PRVÁK

Jednou z najdôležitejších zmien v živote je nástup do školy. Prvý ročník je novým vývinovým medzníkom u dieťaťa, kedy sa bezstarostné obdobie hier zmení na obdobie vzdelávacích povinností. Harmonogram denných činností prváčika je viazaný školským rozvrhom a jednotlivé úseky majú svoj pravidelný rytmus. Zladenie školských povinností s rodinným rytmom je dôležité pre bezproblémový prechod do školských lavíc .
Nástup do školy je dôležité správne načasovať, čomu predchádza sledovanie a vyhodnocovanie školskej zrelosti. Odborné zhodnotenie celkovej úrovne dieťa je individuálny proces a môže byť v časovom úseku aj odlišné. Vek 6 rokov u detí je zväčša hranicou hodnotenia vyspelosti, ale môže byť v mnohých prípadoch iba orientačný. Predčasný nástup do školy môže nepriaznivo ovplyvniť prvé kroky prváčika, školskú dochádzku a úroveň výsledkov .
Pripravenosť dieťaťa ovplyvňujú mnohé faktory. Samotná biologická zrelosť organizmu šesťročného dieťaťa môže predpovedať nástup, no hodnotí sa jeho rozumová, emocionálna a sociálna spôsobilosť.

Kritéria a znaky školskej pripravenosti

 1. vek
 2. telesný a zdravotný stav
 3. psychická zrelosť
  • Vnímanie
  • Grafomotické zručnosti
  • Rozumové poznávanie
  • Reč
  • Pracovná vyspelosť
  • Pamäť a pozornosť
 4. emocionálna zrelosti

Po príchode do školy sa od dieťaťa očakáva istá miera emocionálnej stability, schopnosť sebaovládania, odolnosť voči frustrácii a do istej miery aj samostatnosť. Sociálna vyspelosť sa prejavuje najmä v schopnosti začleniť sa do kolektívu a komunikovať v ňom, odlúčiť sa od rodiny, rešpektovať cudziu autoritu a spolupracovať s ostatnými. Tieto schopnosti možno u dieťaťa rozvíjať podporou kamarátskych vzťahov v prostredí materskej školy, kde sa dieťa učí sociálnym zručnostiam a pravidlám slušného správania.

Ľubomír Jesenský15.02.2022 16:33
Nastavenie súborov cookies.Aby sme vám poskytli čo najlepší zážitok, používame technológie, ako sú súbory cookies. Na našej webovej stránke využívame iba technické cookies, ktoré nespracovávajú a neuchovávajú žiadne reklamné ani štatistické údaje.

Zásady používania súborov cookies

Technické cookies
Technické súbory cookies zabezpečujú bezproblémovú funkcionalitu našej webovej stránky.
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS